OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G0
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G1
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G2

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

کد فنی : 15150080588 2771

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

Vertex 460

مدل:

VTX460-25SAT3-480G

OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

OCZ Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vertex 460 VTX460-25SAT3-480G