OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180
OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180
OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-480G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-480G

کد فنی : 15150080584 2766

مشخصات عمومی

برند: OCZ
سری: Vector 180
مدل: VTR180-25SAT3-480G
OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-480G

OCZ VTR180-25SAT3-480G Vector 180

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-480G