OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G0
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G1
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G2

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

کد فنی : 15150080585 2769

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

Vector 180

مدل:

VTR180-25SAT3-240G

OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

OCZ Vector 180 VTR180-25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل Vector 180 VTR180-25SAT3-240G