جشنواره 100دانه یاقوت

OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G0
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G1
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G2

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

کد فنی : 15150080582 2763

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

TRION 100

مدل:

TRN100-25SAT3-120G

OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

OCZ TRION 100 TRN100-25SAT3-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل TRION 100 TRN100-25SAT3-120G