کمپین سیب شانس

OCZ RADEON R7SSD-240G
OCZ RADEON R7SSD-240G
OCZ RADEON R7SSD-240G
OCZ RADEON R7SSD-240G0
OCZ RADEON R7SSD-240G1
OCZ RADEON R7SSD-240G2

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-240G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ RADEON R7SSD-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-240G

کد فنی : 15150080529 2067

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

RADEON

مدل:

R7SSD-240G

OCZ RADEON R7SSD-240G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-240G

OCZ RADEON R7SSD-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-240G