کمپین سیب شانس

OCZ RADEON R7SSD-120G
OCZ RADEON R7SSD-120G
OCZ RADEON R7SSD-120G
OCZ RADEON R7SSD-120G0
OCZ RADEON R7SSD-120G1
OCZ RADEON R7SSD-120G2

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-120G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ RADEON R7SSD-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-120G

کد فنی : 15150080527 2062

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

RADEON

مدل:

R7SSD-120G

OCZ RADEON R7SSD-120G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-120G

OCZ RADEON R7SSD-120G

حافظه SSD اینترنال 120گیگابایت OCZ مدل RADEON R7SSD-120G