OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G0
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G1
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G2

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

کد فنی : 15150080586 2768

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

Radeon R7

مدل:

RADEON-R7SSD-480G

OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

OCZ Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل Radeon R7 RADEON-R7SSD-480G