OCZ 25SAT3-480G ARC 100
OCZ 25SAT3-480G ARC 100
OCZ 25SAT3-480G ARC 100

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ 25SAT3-480G ARC 100

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

کد فنی : 15150080528 2085

مشخصات عمومی

برند: OCZ
سری: ARC 100
مدل: 25SAT3-480G
OCZ 25SAT3-480G ARC 100

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

OCZ 25SAT3-480G ARC 100

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G