کمپین سیب شانس

OCZ ARC 100 25SAT3-480G
OCZ ARC 100 25SAT3-480G
OCZ ARC 100 25SAT3-480G
OCZ ARC 100 25SAT3-480G0
OCZ ARC 100 25SAT3-480G1
OCZ ARC 100 25SAT3-480G2

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ ARC 100 25SAT3-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

کد فنی : 15150080528 2085

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

سری:

ARC 100

مدل:

25SAT3-480G

OCZ ARC 100 25SAT3-480G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G

OCZ ARC 100 25SAT3-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت OCZ مدل ARC 100 25SAT3-480G