کمپین سیب شانس

OCZ ARC 100-25SAT3-240G
OCZ ARC 100-25SAT3-240G
OCZ ARC 100-25SAT3-240G
OCZ ARC 100-25SAT3-240G0
OCZ ARC 100-25SAT3-240G1
OCZ ARC 100-25SAT3-240G2

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل ARC 100-25SAT3-240G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
OCZ ARC 100-25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل ARC 100-25SAT3-240G

کد فنی : 15150080525 2064

مشخصات عمومی

برند:

OCZ

مدل:

ARC 100-25SAT3-240G

OCZ ARC 100-25SAT3-240G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل ARC 100-25SAT3-240G

OCZ ARC 100-25SAT3-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت OCZ مدل ARC 100-25SAT3-240G