Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G0
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G1
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G2

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت Geil مدل ZENITH S3 GZ25S3L-240G

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت Geil مدل ZENITH S3 GZ25S3L-240G

کد فنی : 15150080546 2186

مشخصات عمومی

برند:

Geil

سری:

ZENITH S3

مدل:

GZ25S3L-240G

Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت Geil مدل ZENITH S3 GZ25S3L-240G

Geil ZENITH S3 GZ25S3L-240G

حافظه SSD اینترنال 240گیگابایت Geil مدل ZENITH S3 GZ25S3L-240G