Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S30
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S31
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S32

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

کد فنی : 15150080547 2187

مشخصات عمومی

برند:

Geil

سری:

GZ25S3L-480G

مدل:

ZENITH S3

Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

Geil GZ25S3L-480G ZENITH S3

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3