Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

کد فنی : 15150080547 2187

مشخصات عمومی

برند: Geil
سری: GZ25S3L-480G
مدل: ZENITH S3
Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3

Geil ZENITH S3 GZ25S3L-480G

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Geil مدل GZ25S3L-480G ZENITH S3