Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB0
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB1
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB2

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Corsair مدل FORCE LS CSSD-F480GBLSB

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Corsair مدل FORCE LS CSSD-F480GBLSB

کد فنی : 15150080589 3103

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

سری:

FORCE LS

مدل:

CSSD-F480GBLSB

Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Corsair مدل FORCE LS CSSD-F480GBLSB

Corsair FORCE LS CSSD-F480GBLSB

حافظه SSD اینترنال 480گیگابایت Corsair مدل FORCE LS CSSD-F480GBLSB