WD WD20EARX Green
WD WD20EARX Green

هارد اینترنال 2ترابایت WD مدل Green WD20EARX

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
WD WD20EARX Green

هارد اینترنال 2ترابایت WD مدل Green WD20EARX

کد فنی : 15150080243 2644

مشخصات عمومی

برند: WD
سری: Green
مدل: WD20EARX
WD WD20EARX Green

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هارد اینترنال 2ترابایت WD مدل Green WD20EARX

WD WD20EARX Green

هارد اینترنال 2ترابایت WD مدل Green WD20EARX