Toshiba MQ01ABF050
Toshiba MQ01ABF050
Toshiba MQ01ABF0500
Toshiba MQ01ABF0501

هارد اینترنال 500گیگابایت Toshiba مدل MQ01ABF050

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba MQ01ABF050

هارد اینترنال 500گیگابایت Toshiba مدل MQ01ABF050

کد فنی : 15150080469 2318

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

MQ01ABF050

Toshiba MQ01ABF050

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هارد اینترنال 500گیگابایت Toshiba مدل MQ01ABF050

Toshiba MQ01ABF050

هارد اینترنال 500گیگابایت Toshiba مدل MQ01ABF050