جشنواره 100دانه یاقوت

Toshiba MQ01ABD100
Toshiba MQ01ABD100
Toshiba MQ01ABD1000
Toshiba MQ01ABD1001

هارد اینترنال 1ترابایت Toshiba مدل MQ01ABD100

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba MQ01ABD100

هارد اینترنال 1ترابایت Toshiba مدل MQ01ABD100

کد فنی : 15150080299 2446

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

MQ01ABD100

Toshiba MQ01ABD100

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هارد اینترنال 1ترابایت Toshiba مدل MQ01ABD100

Toshiba MQ01ABD100

هارد اینترنال 1ترابایت Toshiba مدل MQ01ABD100