Toshiba DT01ACA300
Toshiba DT01ACA300
Toshiba DT01ACA300
Toshiba DT01ACA3000
Toshiba DT01ACA3001
Toshiba DT01ACA3002

هارد اینترنال 3ترابایت Toshiba مدل DT01ACA300

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba DT01ACA300

هارد اینترنال 3ترابایت Toshiba مدل DT01ACA300

کد فنی : 15150080522 2079

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

DT01ACA300

Toshiba DT01ACA300

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هارد اینترنال 3ترابایت Toshiba مدل DT01ACA300

Toshiba DT01ACA300

هارد اینترنال 3ترابایت Toshiba مدل DT01ACA300