کمپین سیب شانس

Toshiba DT01ACA200
Toshiba DT01ACA200
Toshiba DT01ACA200
Toshiba DT01ACA2000
Toshiba DT01ACA2001
Toshiba DT01ACA2002

هارد اینترنال 2ترابایت Toshiba مدل DT01ACA200

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba DT01ACA200

هارد اینترنال 2ترابایت Toshiba مدل DT01ACA200

کد فنی : 15150080349 1021

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

DT01ACA200

Toshiba DT01ACA200

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هارد اینترنال 2ترابایت Toshiba مدل DT01ACA200

Toshiba DT01ACA200

هارد اینترنال 2ترابایت Toshiba مدل DT01ACA200