آخر هفته طلایی

Tp-Link TL-ANT2405CL

آنتن داخلی تی ال-آ ان تی2408 سی ال 5 دی بی تی پی لینک

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Tp-Link TL-ANT2405CL

آنتن داخلی تی ال-آ ان تی2408 سی ال 5 دی بی تی پی لینک

کد فنی : 15150210323 2581

مشخصات عمومی

برند: Tp-Link
مدل: TL-ANT2405CL
Tp-Link TL-ANT2405CL

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

آنتن داخلی تی ال-آ ان تی2408 سی ال 5 دی بی تی پی لینک

Tp-Link TL-ANT2405CL

آنتن داخلی تی ال-آ ان تی2408 سی ال 5 دی بی تی پی لینک