تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Logitech PC Headset 960
Logitech PC Headset 960
Logitech PC Headset 960

هدست Logitech مدل PC Headset 960

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Logitech PC Headset 960

هدست Logitech مدل PC Headset 960

کد فنی : 15150290085 2265

مشخصات عمومی

برند: Logitech
مدل: PC Headset 960
Logitech PC Headset 960

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هدست Logitech مدل PC Headset 960

Logitech PC Headset 960

هدست Logitech مدل PC Headset 960