جشنواره 100دانه یاقوت

Corsair H1500 GAMING
Corsair H1500 GAMING
Corsair H1500 GAMING
Corsair H1500 GAMING0
Corsair H1500 GAMING1
Corsair H1500 GAMING2

هدست Corsair مدل

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Corsair H1500 GAMING

هدست Corsair مدل

کد فنی : 15150290107 2815

مشخصات عمومی

برند:

Corsair

مدل:

H1500 GAMING

Corsair H1500 GAMING

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هدست Corsair مدل

Corsair H1500 GAMING

هدست Corsair مدل