تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Axtrom HS600

هدست سیمی Axtrom مدل HS600

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Axtrom HS600

هدست سیمی Axtrom مدل HS600

کد فنی : 15150290117 3070

مشخصات عمومی

برند: Axtrom
مدل: HS600
Axtrom HS600

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هدست سیمی Axtrom مدل HS600

Axtrom HS600

هدست سیمی Axtrom مدل HS600