آخر هفته طلایی

Axtrom HP601
Axtrom HP601
Axtrom HP601

هدست سیمی Axtrom مدل HP601

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Axtrom HP601

هدست سیمی Axtrom مدل HP601

کد فنی : 15150290115 3072

مشخصات عمومی

برند: Axtrom
مدل: HP601
Axtrom HP601

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

هدست سیمی Axtrom مدل HP601

Axtrom HP601

هدست سیمی Axtrom مدل HP601