Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION0
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION1
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION2

کارت گرافیک 4گیگابایت Zotac مدل GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

کارت گرافیک 4گیگابایت Zotac مدل GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

کد فنی : 15150091172 2974

مشخصات عمومی

برند:

Zotac

مدل:

GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Zotac مدل GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

Zotac GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION

کارت گرافیک 4گیگابایت Zotac مدل GTX970 AMP EXTREME CORE EDITION