جشنواره 100دانه یاقوت

Zotac GTX 960
Zotac GTX 960
Zotac GTX 960
Zotac GTX 960
Zotac GTX 9600
Zotac GTX 9601
Zotac GTX 9602
Zotac GTX 9603

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 960

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Zotac GTX 960

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 960

کد فنی : 15150091170 2201

مشخصات عمومی

برند:

Zotac

مدل:

GTX 960

Zotac GTX 960

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 960

Zotac GTX 960

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 960