Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition0
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition1
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition2
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition3

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 900 GTX 960 AMP Edition

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 900 GTX 960 AMP Edition

کد فنی : 15150091179 2200

مشخصات عمومی

برند:

Zotac

سری:

GTX 900

مدل:

GTX 960 AMP Edition

Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 900 GTX 960 AMP Edition

Zotac GTX 900 GTX 960 AMP Edition

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 900 GTX 960 AMP Edition