هوشمند بیاموز

Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition0
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition1
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition2
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition3

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

کد فنی : 15150091167 2072

مشخصات عمومی

برند:

Zotac

سری:

GTX 600

مدل:

GTX 650 Synergy Edition

Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

Zotac GTX 600 GTX 650 Synergy Edition

کارت گرافیک 2گیگابایت Zotac مدل GTX 600 GTX 650 Synergy Edition