آخر هفته طلایی

Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X
Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X
Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X
Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

کد فنی : 15150091039 102

مشخصات عمومی

برند: Sapphire
سری: DUAL-X
مدل: R9 270X 4G 5D
Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

Sapphire R9 270X 4G 5D DUAL-X

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D