کمپین سیب شانس

Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D0
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D1
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D2
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D3

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

کد فنی : 15150091039 102

مشخصات عمومی

برند:

Sapphire

سری:

DUAL-X

مدل:

R9 270X 4G 5D

Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D

Sapphire DUAL-X R9 270X 4G 5D

کارت گرافیک 4گیگابایت Sapphire مدل DUAL-X R9 270X 4G 5D