Powercolor AX6570 2GBK3-H
Powercolor AX6570 2GBK3-H
Powercolor AX6570 2GBK3-H
Powercolor AX6570 2GBK3-H0
Powercolor AX6570 2GBK3-H1
Powercolor AX6570 2GBK3-H2

کارت گرافیک 2گیگابایت Powercolor مدل AX6570 2GBK3-H

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Powercolor AX6570 2GBK3-H

کارت گرافیک 2گیگابایت Powercolor مدل AX6570 2GBK3-H

کد فنی : 15150090971 101

مشخصات عمومی

برند:

Powercolor

مدل:

AX6570 2GBK3-H

Powercolor AX6570 2GBK3-H

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Powercolor مدل AX6570 2GBK3-H

Powercolor AX6570 2GBK3-H

کارت گرافیک 2گیگابایت Powercolor مدل AX6570 2GBK3-H