PNY QUADRO K4200
PNY QUADRO K4200
PNY QUADRO K4200
PNY QUADRO K42000
PNY QUADRO K42001
PNY QUADRO K42002

کارت گرافیک 4گیگابایت PNY مدل QUADRO K4200

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
PNY QUADRO K4200

کارت گرافیک 4گیگابایت PNY مدل QUADRO K4200

کد فنی : 15150091202 2976

مشخصات عمومی

برند:

PNY

مدل:

QUADRO K4200

PNY QUADRO K4200

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت PNY مدل QUADRO K4200

PNY QUADRO K4200

کارت گرافیک 4گیگابایت PNY مدل QUADRO K4200