Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD0
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD1
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD2
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD3

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

کد فنی : 15150091207 2944

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

سری:

ULTRA DURABLE 2

مدل:

GV-N950OC-2GD

Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

Gigabyte ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل ULTRA DURABLE 2 GV-N950OC-2GD