کمپین سیب شانس

Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI0
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI1
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI2

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

کد فنی : 15150091079 2076

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

سری:

Ultra Durable 2

مدل:

GV-N750OC-2GI

Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N750OC-2GI