Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.00
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.01
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.02

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

کد فنی : 15150091134 2941

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

سری:

Ultra Durable 2

مدل:

GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

Gigabyte Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل Ultra Durable 2 GV-N740D5OC-2GI REV 1.0