کمپین سیب شانس

Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD0
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD1
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD2
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD3

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل GV-N960G1 GAMING-2GD

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل GV-N960G1 GAMING-2GD

کد فنی : 15150091176 2078

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

GV-N960G1 GAMING-2GD

Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل GV-N960G1 GAMING-2GD

Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD

کارت گرافیک 2گیگابایت Gigabyte مدل GV-N960G1 GAMING-2GD