Gigabyte GV-N770OC-4GD
Gigabyte GV-N770OC-4GD
Gigabyte GV-N770OC-4GD
Gigabyte GV-N770OC-4GD
Gigabyte GV-N770OC-4GD0
Gigabyte GV-N770OC-4GD1
Gigabyte GV-N770OC-4GD2
Gigabyte GV-N770OC-4GD3

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GV-N770OC-4GD

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GV-N770OC-4GD

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GV-N770OC-4GD

کد فنی : 15150091078 113

مشخصات عمومی

برند:

Gigabyte

مدل:

GV-N770OC-4GD

Gigabyte GV-N770OC-4GD

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GV-N770OC-4GD

Gigabyte GV-N770OC-4GD

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GV-N770OC-4GD