تبلت های دانش آموزی و دانشجویی

Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960
Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960
Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960
Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GTX960 GV-N960G1-4GD

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GTX960 GV-N960G1-4GD

کد فنی : 15150091189 2499

مشخصات عمومی

برند: Gigabyte
سری: GTX960
مدل: GV-N960G1-4GD
Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GTX960 GV-N960G1-4GD

Gigabyte GV-N960G1-4GD GTX960

کارت گرافیک 4گیگابایت Gigabyte مدل GTX960 GV-N960G1-4GD