جشنواره 100دانه یاقوت

Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD5
Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD5
Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD50
Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD51

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

کد فنی : 15150091188 2467

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

Asus STRIX-R9285-DC2OC-2GD5

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R9285-DC2OC-2GD5