Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING0
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING1
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING2

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

کد فنی : 15150091190 2563

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

Asus STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل STRIX-R7370-DC2OC-2GD5-GAMING