جشنواره 100دانه یاقوت

Asus R9390X-DC2-8GD5
Asus R9390X-DC2-8GD5
Asus R9390X-DC2-8GD5
Asus R9390X-DC2-8GD50
Asus R9390X-DC2-8GD51
Asus R9390X-DC2-8GD52

کارت گرافیک 8گیگابایت Asus مدل R9390X-DC2-8GD5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus R9390X-DC2-8GD5

کارت گرافیک 8گیگابایت Asus مدل R9390X-DC2-8GD5

کد فنی : 15150091200 2971

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

R9390X-DC2-8GD5

Asus R9390X-DC2-8GD5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 8گیگابایت Asus مدل R9390X-DC2-8GD5

Asus R9390X-DC2-8GD5

کارت گرافیک 8گیگابایت Asus مدل R9390X-DC2-8GD5