Asus R9290X-DC2-4GD5
Asus R9290X-DC2-4GD5
Asus R9290X-DC2-4GD5
Asus R9290X-DC2-4GD50
Asus R9290X-DC2-4GD51
Asus R9290X-DC2-4GD52

کارت گرافیک 4گیگابایت Asus مدل R9290X-DC2-4GD5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus R9290X-DC2-4GD5

کارت گرافیک 4گیگابایت Asus مدل R9290X-DC2-4GD5

کد فنی : 15150091186 2310

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

R9290X-DC2-4GD5

Asus R9290X-DC2-4GD5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 4گیگابایت Asus مدل R9290X-DC2-4GD5

Asus R9290X-DC2-4GD5

کارت گرافیک 4گیگابایت Asus مدل R9290X-DC2-4GD5