کمپین سیب شانس

Asus GTX750TI-PH-2GD5
Asus GTX750TI-PH-2GD5
Asus GTX750TI-PH-2GD5
Asus GTX750TI-PH-2GD50
Asus GTX750TI-PH-2GD51
Asus GTX750TI-PH-2GD52

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل GTX750TI-PH-2GD5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Asus GTX750TI-PH-2GD5

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل GTX750TI-PH-2GD5

کد فنی : 15150091148 1314

مشخصات عمومی

برند:

Asus

مدل:

GTX750TI-PH-2GD5

Asus GTX750TI-PH-2GD5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل GTX750TI-PH-2GD5

Asus GTX750TI-PH-2GD5

کارت گرافیک 2گیگابایت Asus مدل GTX750TI-PH-2GD5