Wipro W-G7201
Wipro W-G7201

دسته بازی Wipro مدل W-G7201

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Wipro W-G7201

مشخصات فنی Wipro W-G7201

کد فنی : 15150011518DEL 1721

مشخصات عمومی

برند: Wipro
مدل: W-G7201