Wipro W-G7101
Wipro W-G7101

دسته بازی Wipro مدل W-G7101

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Wipro W-G7101

مشخصات فنی Wipro W-G7101

کد فنی : 15150011516 1791

مشخصات عمومی

برند: Wipro
مدل: W-G7101