جشنواره 100دانه یاقوت

Toshiba THNV64DAIRED BL5
Toshiba THNV64DAIRED BL5
Toshiba THNV64DAIRED BL50
Toshiba THNV64DAIRED BL51

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIRED BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV64DAIRED BL5

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIRED BL5

کد فنی : 15150270959 2442

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV64DAIRED BL5

Toshiba THNV64DAIRED BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIRED BL5

Toshiba THNV64DAIRED BL5

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIRED BL5