Toshiba THNV64DAIBLACK BL5
Toshiba THNV64DAIBLACK BL5
Toshiba THNV64DAIBLACK BL5
Toshiba THNV64DAIBLACK BL50
Toshiba THNV64DAIBLACK BL51
Toshiba THNV64DAIBLACK BL52

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIBLACK BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV64DAIBLACK BL5

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIBLACK BL5

کد فنی : 15150270976 2453

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV64DAIBLACK BL5

Toshiba THNV64DAIBLACK BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIBLACK BL5

Toshiba THNV64DAIBLACK BL5

فلش مموری 64گیگابایت Toshiba مدل THNV64DAIBLACK BL5