Toshiba THNV32DAIRED BL5
Toshiba THNV32DAIRED BL5
Toshiba THNV32DAIRED BL50
Toshiba THNV32DAIRED BL51

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIRED BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV32DAIRED BL5

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIRED BL5

کد فنی : 15150270962 2441

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV32DAIRED BL5

Toshiba THNV32DAIRED BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIRED BL5

Toshiba THNV32DAIRED BL5

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIRED BL5