Toshiba THNV32DAIBLU BL5
Toshiba THNV32DAIBLU BL5
Toshiba THNV32DAIBLU BL5
Toshiba THNV32DAIBLU BL50
Toshiba THNV32DAIBLU BL51
Toshiba THNV32DAIBLU BL52

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIBLU BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV32DAIBLU BL5

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIBLU BL5

کد فنی : 15150270964 2436

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV32DAIBLU BL5

Toshiba THNV32DAIBLU BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIBLU BL5

Toshiba THNV32DAIBLU BL5

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNV32DAIBLU BL5