Toshiba THNV16DAIRED BL5
Toshiba THNV16DAIRED BL5
Toshiba THNV16DAIRED BL50
Toshiba THNV16DAIRED BL51

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIRED BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV16DAIRED BL5

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIRED BL5

کد فنی : 15150270958 2443

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV16DAIRED BL5

Toshiba THNV16DAIRED BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIRED BL5

Toshiba THNV16DAIRED BL5

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIRED BL5