Toshiba THNV16DAIBLK BL5
Toshiba THNV16DAIBLK BL5
Toshiba THNV16DAIBLK BL5
Toshiba THNV16DAIBLK BL50
Toshiba THNV16DAIBLK BL51
Toshiba THNV16DAIBLK BL52

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIBLK BL5

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNV16DAIBLK BL5

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIBLK BL5

کد فنی : 15150270960 2440

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNV16DAIBLK BL5

Toshiba THNV16DAIBLK BL5

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIBLK BL5

Toshiba THNV16DAIBLK BL5

فلش مموری 16گیگابایت Toshiba مدل THNV16DAIBLK BL5