بمب تخفیف شهر فافا

Toshiba THNU08HAYWHT
Toshiba THNU08HAYWHT
Toshiba THNU08HAYWHT
Toshiba THNU08HAYWHT0
Toshiba THNU08HAYWHT1
Toshiba THNU08HAYWHT2

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNU08HAYWHT

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Toshiba THNU08HAYWHT

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNU08HAYWHT

کد فنی : 15150270938 2101

مشخصات عمومی

برند:

Toshiba

مدل:

THNU08HAYWHT

Toshiba THNU08HAYWHT

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNU08HAYWHT

Toshiba THNU08HAYWHT

فلش مموری 32گیگابایت Toshiba مدل THNU08HAYWHT