بمب تخفیف شهر فافا

Kingmax SUPER STICK MINI
Kingmax SUPER STICK MINI
Kingmax SUPER STICK MINI
Kingmax SUPER STICK MINI0
Kingmax SUPER STICK MINI1
Kingmax SUPER STICK MINI2

فلش مموری 4گیگابایت Kingmax مدل SUPER STICK MINI

تولید این محصول متوقف شده است
شرکت تولید کننده این محصول تولید آن را متوقف کرده است.
ممکن است هنوز برخی فروشندگان از آن موجود داشته باشند، ولی بزودی تمام خواهد شد.
Kingmax SUPER STICK MINI

فلش مموری 4گیگابایت Kingmax مدل SUPER STICK MINI

کد فنی : 15150270276 2104

مشخصات عمومی

برند:

Kingmax

مدل:

SUPER STICK MINI

Kingmax SUPER STICK MINI

تجربه خود را در استفاده از این محصول بنویسید.

فلش مموری 4گیگابایت Kingmax مدل SUPER STICK MINI

Kingmax SUPER STICK MINI

فلش مموری 4گیگابایت Kingmax مدل SUPER STICK MINI